Din registrering kunde inte sparas. Vänligen försök igen
Vi har mottagit din epostadress och vi är tackfulla till den enda sanna ej treeniga G-d för din kontakt

BLI EN DEL AV DEN SANNA EKKLESIA ("FÖRSAMLING")

& håll dig uppdaterad genom vårt brev-utskick

V Ä R L D E N

Ä R  E N  L Ö G N

"Ni levde precis som alla andra här i världen. Ni syndade och följde Satan, de onda andarnas härskare. Han är den andemakt som nu verkar i de människor som vägrar att lyda Gud." - Efesierbrevet 2:2

"Men vi tillhör inte dem som vänder sig bort från Gud och genom detta går förlorade. Nej, vi tillhör dem som tror på honom och blir räddade för evigt." - Hebreerbrevet 10:39

"Om vi med vett och vilja fortsätter att synda mot Gud, trots att vi har tagit emot det sanna budskapet om Jesus, då finns det ju inte längre något offer som kan ge oss förlåtelse för våra synder." - Hebreerbrevet 10:26

”Satan som är den här onda världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild.” - Andra Korinthierbrevet 4:4

"Vi vet att vi är Guds barn och att resten av världen runt omkring oss är under Satans makt och inflytande." - 1 Johannesbrevet 5:19

"Herren vakar nämligen över sina barn och lyssnar till deras böner, men Herrens ansikte är vänt från dem som gör ont."
- 1 Petrusbrevet 3:12

"Blod från tjurar och getter kan ju aldrig ta bort synder. Genom denna nya frälsningsplan får vi förlåtelse och blir rena genom att Jesus Messias dör för oss en gång för alla. Under det gamla systemet står prästerna vid altaret dag efter dag och bär fram offer, som aldrig kan ta bort våra synder. Men Jesus bar fram ett enda offer för synden för alla tider och har sedan satt sig ner på Guds högra sida, och där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. För genom detta enda offer har han för alltid gjort alla dem som Gud tar emot till sina barn fullkomliga i Guds ögon.

När nu synderna har blivit förlåtna och glömda en gång för alla, finns det inget behov av fler offer. Om vi med vett och vilja fortsätter att synda efter att vi har lärt känna sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna. Men min rättfärdige ska leva genom tro. Om han däremot drar sig undan är han till ingen glädje för mig mer.” Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade. Nej, vi tillhör dem som tror och räddar sitt liv." - Hebreerbrevet 10:4,10,11,12,13,14,18,26,38,39

"Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.” Detta gäller för både judar och greker, för alla har samma Herre. Han ger generöst av sitt goda till alla som åkallar honom, för ”var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad”." - Romarbrevet 10:9-13

SE VÅRA NYA VIDEOS & PRENUMENERA PÅ VÅR NYA YOUTUBE KANAL "VÄRLDEN ÄR EN LÖGN"

FÖLJ OSS PÅ SPOTIFY & FACEBOOK

LYSSNA PÅ & FÖLJ VÅR VITTNESBÖRD/PODCAST "VÄRLDEN ÄR EN LÖGN" PÅ SPOTIFY
TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA DIT

FÖLJ "VÄRLDEN ÄR EN LÖGN EKKLESIA"
PÅ FACEBOOK
TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA DIT

G-d enligt Bibeln är ej en treenig solgud av kyrkendomen och du är ej religiöst en schim-PAN på en 4.5miljarder år gammal snurrandes BAAL

D E  T R E  S T Ö R S T A

L Ö G N E R N A

  • JORDENS ENDA & SANNA EJ TREENIGA SKAPARE ENLIGT BIBELN ALLAS VÅR FADER SAMT VÅR MESSIAS MÄNNISKAN JESUS EJ TREENIG, EJ PREEXISTENTIELL & EJ PÅ NÅGOT SÄTT G-D SJÄLV
  • JORDENS SANNA FORM & KOSMOLOGI MED DESS 3ST HIMLAR & MED ALLA HIMLAKROPPARNA LOKALT INNANFÖR FIRMAMENTET
  • JORDENS SANNA ÅLDER (6000ÅR ELLER 6DAGAR ENLIGT SKAPELSEVECKAN MED DAG7 TUSENÅRSRIKET SOM VILODAGEN)

KYRKORNA ÄR SATANS TEMPEL
& DEN OBIBLISKA DOKTRINEN AV SOLDYRKAN "TREENIGHETEN" ÄR SATANS LOCKELSE

DEN ENDA & ÄLDSTA SKRIFTEN I VÄRLDEN SOM
FÖRDÖMER DEN ÄLDSTA & ENDA RELIGIONEN AV VÄRLDEN ANDLIGT INSPIRIERAD AV SATAN GENOM MÄNNISKAN "SOLDYRKAN" ÄR BIBELN

LÄS MER HÄR

FALSKA "JESUS" - SOLGUDEN AV DEN OBIBLISKA "TREENIGHETEN" & NEW AGE

JESUS ÄR INTE GUD

HÄR ÄR BARA 3ST UTDRAG AV CA 13.000VERSER I BIBELN SOM TOTALT AVSLÖJAR DEN SATANISKA DOKTRINEN TREENIGHETEN SOM SÄGER ATT "JESUS" ÄR GUD & DESS TRO PÅ EN GNOSTISK "PREEXISTENTIELL JESUS" SOM BARA ÄR ETT ANNAT SÄTT ATT SÄGA ATT DENNA FALSKA "JESUS" ÄR GUD & SOM VARS DOKTRIN EXEMPELVIS "JEHOVAS VITTNEN" DELAR MED VÄRLDENS KYRKOR

FADERN ÄR ENSAM G-D & HAN ÄR JUST ANDE & ÄR BARA EN OBJEKTIV FORM ATT BESKRIVA HAN DÅ HAN ÄR JUST "HELIG" OCH "ANDE" & HANS SON MÄNNISKAN JESUS, GENOM G-DS VERKAN JUNGFRUFÖDD GENOM MARIA, ÄR ALLAS VÅR RÄDDARE & MESSIAS & SOM VARS RÄDDNING DET FULLSTÄNDIGA GAMLA TESTAMENTET VITTNAR OM SKULLE KOMMA MED G-DS VERKAN

"Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." - Johannes 4:24

"Men Jesus sa: ”Håll inte fast mig, för jag har ännu inte stigit upp till min Fader! Men gå till mina bröder och säg till dem att jag ska stiga upp till min Fader och er Fader, min Gud och er Gud!”" - Johannes 20:17


"Jag och Fadern är ett. Min bön för dem alla är att de ska vara ett, på samma sätt som du och jag är det, Far. Som du är i mig och jag är i dig, så ska de vara i oss." - Johannes 10:30, 17:21

Detta är den sista tiden och den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella Messias människan Jesus är snart här inför 1000års riket som är den sista dagen"Dag7" och vilodagen i den enda sanna ej treeniga G-ds plan där han skapade världen på 7dagar i "mikro till makro" där en dag är som 1000år och 1000år som en dag för den enda sanna ej treeniga G-d

"Jag berättar i förväg vad som kommer att hända, förutsäger det som ännu inte har skett. Jag säger: Mina planer står fasta, och jag gör allt vad jag vill." - Jesaja
46:10


"Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag." - 2 Petrusbrevet 3:8

Där den enda sanna ej treeniga G-ds skapelse har sitt slut när veckan 7dagar/7000år är klar och fullbordad och tiden för den slutgiltiga och sista domen då är här och hans rike kommer ned hit då vi skall varken högmodigt upp till "Himlen"(Tredje himmelen) som är den enda sanna ej treeniga G-ds territorium och ej till något mytologiskt "evigt liv" i ett obibliskt torterandes "HEL-vete" som är en lögn av satan genom kyrkorna. Där denna obibliska villolära av "HEL-vetet" uppkom just genom tron på en gnostisk preexistentiell separat evigt levandes "själ" som bland annat "Hellywood"/Populärkulturen och New age lär. Då "själ betyder bara liv och ej något separat levadnes väsen som är 100% obibliskt. Den "Andra döden" efter domen är just vad det betyder, död för alltid, för de som döms till det.

"Sedan såg jag en ny jord och en ny himmel - den första himlen och jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag, Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, vacker som en brud, som har smyckat sig för sin man. Och jag hörde ett kraftigt rop från tronen: Se, nu har Gud sitt hem bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara bland dem." - Uppenbarelseboken 21:1-3

"Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. För hans ansikte flydde jorden och himlen, men det fanns ingen plats att gömma sig på. Jag såg de döda, stora och små, stå inför Gud, och böcker öppnades, bland dem också livets bok. Och de döda dömdes enligt det som fanns skrivet i böckerna, var och en efter de handlingar han hade gjort. Haven gav tillbaka de döda som var i dem, och jorden och de dödas rike överlämnade de döda som fanns i dem. Alla blev dömda efter sina gärningar. Och döden och helvetet("Sheol"/"Hades") kastades ner i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och den som inte hade sitt namn skrivet i livets bok, kastades i den brinnande sjön." - Uppenbarelseboken 20:11-15

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen(). Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna("Den brinnande sjön")." - Matteus 10:28

Då just ordet och sanningen i Bibeln har förvrängts av satan. Vänd om till den enda sanna ej treeniga G-d genom påkallan av hans son den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella Messias människan Jesus då tiden är kort.

LYSSNA TILL VÅR VITTNESBÖRD/PODCAST PÅ SPOTIFY

MÖJLIGT GENOM DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA G-D ALLAS VÅR FADER & SKAPARE GENOM HANS SON DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA & EJ PREEXISTENTIELLA UPPHÖJDA MÄNNISKAN MESSIAS JESUS ENLIGT BIBELN VERKAN

DEN RELIGIÖSA "TEORIN" AV VETENSKAP-ISMEN "EVOLUTIONS-TEORIN"/"DARWINISMEN" ÄR EN LÖGN & TOTALT OVETENSKAPLIG UTAN NÅGRA BEVIS & BARA BEFÄST MED EN RELGIÖS TRO PÅ DEN

DET ÄR IDAG 6000ÅR SEDAN G-D SKAPADE DENNA VÄRLD & G-DS PLAN FÖR DENNA VÄRLD & PRÖVNING ÄR TOTALT 7000ÅR(7ST DAGAR) PRECIS SOM VECKAN HAN SKAPADE PÅ 7ST DAGAR I MAKRO TILL MIKRO MED TUSENÅRSRIKET SOM VILODAGEN(DAG7)
DÅ 1DAG ÄR SOM 1000ÅR FÖR G-D. ÅR 2033 ÄR DET TVÅTUSEN ÅR(2DAGAR) SEDAN DE HÄNGDE JESUS PÅ "STAUROS" SÅ DEN ENDA SANNA EJ TREENIGA JESUS KOMMER SNART NER FRÅN TREDJE HIMMELEN SOM SKILJS AV FIRMAMENTET(RAQIA) PRECIS OVANFÖR OSS. INGEN VET DAGEN ELLER TIMMEN UTOM FADERN, MEN ÅRET GÅR ATT RÄKNA UT MED HJÄLP AV G-DS ORD I BIBELN.

LÖGNEN & FALSKA KOSMOLOGIN AV NASA & VETENSKAP-ISMEN SOM ÄR SOLDYRKAN GENOM "HELIOS-CENTRISM"/APOLLO/FLYGANDE OBELISKER & "BIG BANG" MED DESS RELIGIÖSA TRO AV SOLDYRKAN PÅ ETT EVIGT MÖRKER BARA FYLLT MED 200MILJARDER BILJARDER SOLAR

SOLEN, MÅNEN & STJÄRNORNA ÄR LOKALA & MINDRE LJUS STRAX OVANFÖR OSS INNANFÖR FIRMAMENTET/HIMLAVALVET & EJ PÅ RELIGIÖSA EXTREMA AVSTÅND & STORLEKAR I ETT EJ EXISTERANDES MÖRKER SOM RELIGIÖST TITULERAS RYMDEN/UNIVERSUM(SOM BEYDER KATOLIK)

HUR SATAN BEDRAR DENNA FULLSTÄNDIGA VÄRLD & LEDER MÄNNISKAN TILL EVIG DÖD/ANDRA DÖDEN GENOM HANS INSPIRATION & LOCKELSE TILL SYNDEN GENOM HANS RELIGION SOLDYRKAN SOM GENOMSYRAR ALLT I DENNA VÄRLD

VÄRLDEN SOM ALLAS VÅR ENDA SANNA EJ TREENIGA G-D & FADER HAR SKAPAT HAR IDAG ENLIGT DERAS RELIGIÖSA UTRÄKNING UNGEFÄR 8MILJARDER MÄNNISKOR & MAJORITETEN ÄR VILSELEDDA TILL EN RELIGION AV DYRKAN AV SKAPELSEN FÖRE SKAPAREN GENOM RELIGIONEN SOL-DYRKAN

✓ 2miljarder i denna värld är anhängare av religionen soldyrkan genom kyrkorna där 99% av dessa kyrkor bär sin trosbekännelse till den år 325 av soldyrkaren & Mithraisten Konstantin grundade sataniska, ockulta och hedniska obibliska doktrinen "Treenigheten" som den Katolska kyrkan grundaes på & sedan genom Luther år 1517 fördes vidare till den Protestantiska kyrkan och sedan grenades ut till frikyrkorna under 1800talet och som vars ockulta sataniska obibliska doktrin ca 99% av världens 45.000denominationer idag underlägger sig inklusive ”Svenska kyrkan”, "Katolicism", "Protestantism", "Lutherism", "Baptism", "Evangelism", "Karismatism", "Pingst", ”Oneness-Pentekostalism”, "Rastas" inklusive "Jehovas Vittnen" & Mormonerna som bara underlägger sig en annan version av "Treenigheten" då med en gnostisk "preexistentiell jesus" som enligt dem och "Treenigheten" levde före sin egen födelse och som bara är ett annat ord för att säga att denna "jesus" är gud. och religionen "Judaismen" som inte erkänner den den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus som den enda sanna Messias och som vars relgion är fylld av villoläror genom Judisk mysticism som är synonymt med Book of Enoch/Döda havsrullarna osv.

✓ 2miljarder i denna värld är anhängare av religionen sol/måndyrkan - Islam inklusive "Shia", "Sunni" osv grundat av Katolska kyrkan 600år efter den ej treeniga och ej preexistentiella upphöjda människan Messias Jesus för att skapa en kontrollerad opposition av det Romerska soldyrkandes "kyrkendomen".

✓ 2miljarder i denna värld är anhängare av religionen sol & måndyrkan genom de österländsk-mysterie religionerna "New age", "Hinduism", "Buddhism", "Wicca"(vit/svart magi), "Gaia", "Hedonism", "Druidism", "Celticism", "Taoism", "Zoroastrianism", "Shamanism" m.m. och är en 5000år gammal religion av satan.

✓ 2miljarder i denna värld är anhängare av religionerna populärkulturell soldyrkan genom "Vetenskap-ism", "NASA"(Apollo), "Emojis", "Helios-centrism"(soldyrkan & religiös fanatisk dyrkan av ett evigt och oändligt mörker innehållandes 200miljarder biljarder solbollar), ”Big bang-TEORIN”, den år "1666" av Sir Isaac Newton (initialer "SIN")"Gravitations-TEORIN, "Evolutions-TEORIN"/Darwinism(religiös dyrkan av PAN/Satan genom föreningen av människan & besten från en "schim-PAN" av PAN-släktet vid namn "Lucy-fer" och en religiös tro på den ej fungerande ”Kol 14 metoden”), "Ateism" (från dyrkan av solguden "Aton"/"Atonism"/"Atenism") med dess ”Fan-atiska” & extrema tro på en värld & skapelse utan en skapare, "Aliens" (som är demoner) och den populärkulturella soldyrkan genom hieroglyferna "Emojis" som är runda solar med påförda mänskliga känslo-uttryck

DE 4ST ÅRLIGA RELIGIÖSA RITUALERNA AV SOLSTÅNDET "YULE"/"SOL-(H)JUL", PÅSK, MIDSOMMAR & "ALLA HEL-VETES-GON AFTON"/HELLOWEEN OCH VÄRLDENS RITUALER AV SOLDYRKAN INSPIRERAT GENOM MÄNNISKAN AV SATAN

DE 4ST RELIGIÖSA & SATANISKA ÅRLIGA RITUALERNA AV SOLDYRKAN FÖR SOLSTÅNDET SOM PRAKTISERAS & HYLLAS AV VÄRLDEN

- VÅR-SOLSTÅNDET 21/3: (Årets exakt lika ljusaste & mörkaste dag) East-er(solen) "påsk" hedniska "förbi-passeringen" med fertilitetsritualer av världsägget & hare/kanin i en dualistisk kombination med måndyrkan precis som religionen "Corona".

- MIDSOMMAR-SOLSTÅNDET 21/6: (Årets ljusaste dag) - Solens längsta dag med massutövandes av Wiccanska häxkonst fruktbarhets akter. Obelisken och sol-korset penetrerar den sataniska avguden ”Gaia”/"Moder jord” varav ordet/sataniska teologin "livmodern" och som vars obelisk rituellt dansas runt i form av reptiler.

- HÖST-SOLSTÅNDET 21/9: (Årets exakt lika ljusaste & mörkaste dag) Hyllande av mörkret med förberedelsen för mörkret som övertar med de sataniska dödsdyrkandes-ritualerna av nekromanti den 31/10 "HALLOWEEN"/"SAMHAIN"/"ALL HALLOWS EVE"/"ALLA HEL-VETE-GONS AFTON" vars nekromantiska solstånds och människooffer-ritual härstammar från de Hedniska ”Kelterna” och utförs just denna dag.

- VINTER-SOLSTÅNDET 21/12: "Yule-afton"(Årets mörkaste dag) Födelsen av solen/satan "The Sun" med uppsättande av avguden ”Yule-granen” som vars träd symboliserar syndafallets träd i Eden med girlangerna i den som symboliserar ormen slingrandes runt den och med dess röda kulor som symboliserar syndens ”äpple” hängandes i den som vars ”äpple” av död delas ut till barnen i rituella blodsoffer-gåvor genom en ridandes på en behornad getabock rödfärgad man vid namn ”Santa”(uppenbart anagram för satan) som är omnipotent, odödlig och bär gudalika och övernaturliga egenskaper och som kommer in i folks hem genom elden och som av världen hyllas och i den är mer populär och trendig än den enda sanna ej treeniga och ej preexistentiella Messias människan Jesus som är allas vår räddning och som enligt Bibeln ej föddes den 25/12 under denna välkända mithraistiska solritual av Rom för solguden Mithras/Sol Invictus som vars födelse var just och ritualiserades årligen den 25/12.

ORM-BYGGNADEN UTIFRÅN ÄR BYGGT PÅ TVÅ OLIKA LÄNDER -  ÅSKÅDAR-DELEN AV BYGGNADEN ÄR BYGGT PÅ LANDET AV ROM & "SCENEN" DÄR PÅVEN TALR IFRÅN ORMENS GAP ÄR BYGGT PÅ DEN SJÄLVSTÄNDIGA MIKROSTATEN VATIKANENS LAND

CORONA ÄR EN RELIGION

V I R U S  K A N  I N T E  S M I T T A

FÖLJ "VIRUS KAN INTE SMITTA" PÅ FACEBOOK
TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA DIT

"Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?” Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” Då sade ormen till kvinnan: ”Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”" - 1 Moseboken 3:1-5

DET AV DET GNOSTISKA PLATON & HIPPOKRATES FUNDAMENT "SJUKHUS" ÄR ASKLEPIOS TEMPEL(ORMDYRKAN/SATANISM) MED DESS PHARMAKEIA ALKEMI/HÄXKONST

World economic forum

S E  D E N N A  V I D E O
S O M  K A N  R Ä D D A  D I T T  L I V

SE DENNA VIDEO
Allt är nu i det öppna - Toppdoktorer & vetenskapsmän visar vetenskapligt att vaccinet är ett gift & dödar människan

TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL DEN SENASTE UPPDATERINGEN AV OPENVAERS DÖDSSTATISTIK FÖR DE SOM TAGIT "VACCINET" ORMENS GIFT VARS STATISTIK SOM DAGLIGEN STIGER

WHICH OF THE FOLLOWING FITS YOU?

PRENUMERERA PÅ VÅR VIDEOKANAL SAMT SE ALLA VÅRA VIDEOS GENOM ATT TRYCKA HÄR ELLER PÅ NÅGON AV VIDEONA FÖLJANDE

UPPFINNAREN AV MRNA TEKNIKEN FÖR "VACCINET" LARMAR ATT DETTA ALDRIG SKULLE FÅ HA INFÖRTS I MÄNNISKAN

SE DENNA VIDEO FÖR ATT FÖRSTÅ VARFÖR VIRUS INTE KAN SMITTA

C O R O N A  Ä R  E N
R E L I G I O N

I  D E  B L I N D A S  R I K E  Ä R  D E N
E N Ö G D E  K U N G

G E N " V A C C I N E T "  Ä R  E T T  A N D L I G T   V A L  A V  M Ä R K E T  M E D  O R M E N S
G I F T   F R Å N  D E S S  T V Å  T Ä N D E R / S P R U T O R

Ormen WHO

"New research conducted in Japan shows that Lipid NanoParticles (LNPs) containing the mRNA code are widely circulated around the body after vaccination, reaching the brain, spleen, large intestine, heart, liver, lungs and other organs." This study is known as a bio-distribution study that uses luciferase enzymes and radioisotope markers to accurately track the distribution of Pfizer’s mRNA LNPs across the body. SARS-CoV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4 Summary of pharmacokinetic study. The study reveals how mRNA LNPs are distributed across the body, even affecting ovaries and testes. The following chart shows the mass of NLPs (in micrograms) found in each organ following mRNA vaccination (page 16-17)"

DETTA GIFT VARS SPIKPROTEINER ÄR NÅGOT SOM DU ALDRIG KOMMER ATT KUNNA FÅ UT UR DIG & SOM DISTRIBUERAS MELLAN DINA ORGAN DÅ DEN ENLIGT PFIZERS EGNA RAPPORTER ANSAMLAS I DE MEST KRITISKA ORGANEN I KROPPEN SOM EX ÄGGSTOCKAR, HJÄRTA, RYGGRAD, HJÄRNA OCH ÄVEN I DE MINDRE KAPILLÄRERNA SOM DESSA SPIKPROTEINER BLOCKERAR DÄRAV BLODPROPPAR I EX LUNGOR SOM LEDER TILL BLAND ANNAT TILL FATALA ANEURYSMER, HJÄRTINFARKTER, HJÄRNBLÖDNINGAR

DU KAN SE ALLT DETTA I EN RAPPORT AV PFIZER SOM GJORTS I JAPAN. TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA TILL RAPPORTEN & SE SIDORNA 16-17

SE DENNA KORTA VIDEO DÄR DR.CHARLES HOFFE VISAR I HANS EGNA UNDERSÖKNING PÅ HANS PATIENTER DÄR HAN NU REDAN SETT I 62% AV SINA PATIENTER SOM TAGIT ORMENS GIFT GENTERAPIN "VACCINET" ATT DETTA SYNTEISKA SPIKPROTEIN SOM VACCINET PRODUCERAR PERMANENT DAGLIGEN SKADAT DE MINDRE KAPILLÄR-NÄTVERKET PÅ DESSA PATIENTER & DÄRMED BÖRJAT ATT ANSAMLA BLODPROPPAR SOM ENLIGT DENNA PATOLOGI KOMMER ATT INOM 2-3ÅR VARA DÖDLIGA.

ANSTÄLLD PÅ FEDEX FILMAR 1000TALS MED PALLAR AV LIKSÄCKAR SOM SKEPPATS UNDER 2021. DETTA ÄR INFÖR DEN KOMMANDE "FJÄRDE VÅGEN DELTA" DÄR VACCINFÖRINTELSEN SANNOLIKT KOMMER ATT KAMOUFLERAS I DET FABRICERADE HOTET AV

"DELTA-VIRUSET" SOM EJ EXISTERAR PRECIS SOM HOLLYWOODVIRUSET "COVID-19" SOM VARS RNA-PROTEIN("VIRUS") BARA EXISTERAR I VACCINET

For computers, this is RAM, for biology it is RNA. The resemblance is striking. Unlike flash memory, RAM degrades very quickly unless lovingly tended to. The reason the Pfizer/BioNTech mRNA vaccine must be stored in the deepest of deep freezers is the same: RNA is a fragile flower. Each RNA character weighs on the order of 0.53·10⁻²¹ grams, meaning there are around 6·10¹⁶ characters in a single 30 microgram vaccine dose. Expressed in bytes, this is around 14 petabytes, although it must be said this consists of around 13,000 billion repetitions of the same 4284 characters. The actual informational content of the vaccine is just over a kilobyte. SARS-CoV-2 itself weighs in at around 7.5 kilobytes.


GEN-VACCINET SOM ENLIGT PFIZER EGNA DOKUMENT (TRYCK HÄR FÖR ATT LÄSA DET) KLONAR SIG CA 13.000 MILJARDER GÅNGER I DIG I DEN LÅGA DOSEN AV 30 MICROGRAM MED HJÄLP AV DINA EGNA CELLER & DIG SOM FABRIKEN FÖR ATT PRODUCERA DET ORIGINAL WUHAN SARS-Cov-2 VARS DET RNA GENERNA SOM ANVÄNDER DIN KROPP FÖR ATT SKAPA DETTA LIVSFARLIGA SPIKPROTEIN BLAND ANNAT INNEHÅLLER DELAR AV "HEK-293" SAMT "MRC-5" I (ChAdOx1-S) DÅ DESSA RNA GENER I "VACCINET" GENTERAPIN ÄR ODLADE GENOM DESSA CELLER AV DÖDADE ("ABORTERADE") MÄNNISKOLIV.

"ChAdOx1 nCoV-19 är en kandidat för rekombinant adenovirusvaccin mot SARS-CoV-2. Vi använde direkt RNA-sekvensering för att analysera transkriptionsuttryck från ChAdOx1 nCoV-19-genet i mänskliga MRC-5- och A549-cellinjer"
https://www.researchsquare.com/article/rs-94837/v1

 

"MRC-5 (Medical Research Council cellstam 5) är en diploid cellodlingslinje som består av fibroblaster, som utvecklats från lungvävnaden hos ett 14 veckor gammalt avbrutet kaukasiskt manligt foster. Foster-cellinjen som används vid tillverkning av AZD1222 är HEK 293"
https://en.wikipedia.org/wiki/MRC-5

A woman reporter asked an Amish girl how did the Amish not get the co(n)vid-19(84) "lierus"? The girl replied: "we don't have television"

UPPDATERING 2021-10-28

(INFÖR SNART DEN SATANISKA HÖGTIDEN "ALL HALLOWS EVE/HALLOWEEN/SAMHAIN DEMONERNAS FESTIVAL)

"Dubbelhelix"(soldyrkan) och DNA-religionen är en lögn och byggd på samma CGI-villfarelse som NASA-bollen(frukten de säger vi bor på som ej har en mätbar kurvatur)

"Cricks" uppenbarelse av "Dubbelhelix" var under LSD-påverkan och det finns inga foton på den än idag utan detta är deras religon av ormen.

Om det än idag under nu 70års tid fortfarande inte finns ett riktigt fotografi på dubbelhelix (kundalini/djedi "dubbel-ormen") så arbetar de kring DNA i blindo och kan ej på något sätt manipulera det fysiskt då det ej ser det till att börja med.
Det enda är att de är ledda av andlig dirigens i allt när de gör dessa häxbrygder.

Samt DNA i rättsmedicinsk användning eller släktforskning visar på att demonisk dirigens manipulerar resultatet synonymt med häxans kristallkula som drivs av dessa demoners influenser d
å demonerna har levt under minst 6000år så har de all vetskap om en specifiks individs släktträd och kan förmedla den informationen genom dessa resultat av alkemi.

Pharmakeia är häxkonst som platonism gnosticism byggt akademien och dess allopatiska rörelse kring. De har suttit den 2:a himmelen som sin dyrkan och tagit bort den 3:e himmelen som är G-ds territorium enligt Bibeln.

Ha detta i åtanke vid nedan tidigare författad text
Det som beskrivs i den är bara deras officiella religion av DNA och detta fabricerade virus har aldrig någonsin isolerats så de arbetar "i blindo" i allt.

VIRALA FAKTA

• Virus varken "infekterar" eller "invaderar" celler. De lever inte i första hand för att kunna göra det

• Virus kan inte komma in genom huden eller ögonen. Sådana vektorer fungerar inte eftersom slemhinnorna och immunsystemet/vita blodkroppar kasserar sådana små mängder främmande proteiner såsom virus.

• Virus kan inte komma in genom sår eftersom vi blöder utåt, inte inåt.

• Virus 'existerar' inte utanför petriskåls-lösningar eller en levande kropp.

• Virus kan inte fungera utan en cell som tillverkar dem och kodar dem, och virus kan inte replikeras utan en cell.

• Virus löser nästan aldrig upp levande vävnad, såvida inte i specifika omständigheter som polio och degenerativa nervsystems sjukdomar där metall-toxicitet ligger som grund.

• Virusens primära funktion är att lösa upp döda giftiga ämnen i din kropp.

• Celler producerar olika virala stammar beroende på tillståndet hos vävnaden i kroppen det gäller.

• Det finns 320.000 virala stammar i människokroppen, och varje cell innehåller det specifika virala protein som behövs för att tillverka varje stam när kroppen kräver det.

• Virus (när din kropp framställer dom) sekvenseras/kodas av blodceller via RNA/DNA för att bryta ner specifik död samt döendes vävnad och avfall.

• Virus är helt rena specifika proteinstrukturer som inte lever.

• Hostning, nysning och spottning är inte en vektor för överföring av virus. Saliv och slemhinnor bryter ner sådana partiklar.

• Hud är inte heller en vektor eftersom virus inte kan komma igenom dött hudskikt.

• Virus är ett resultat av kroppens inre toxicitet orsakad av omgivande miljö.

• Virus är cykliska/periodiska

• Virus tar upp avfallsprodukter i blodet och vävnaden.

Vaccin-förintelsen
Det är nu ca 10miljoner döda i hela världen av ormens gift vilket är snart tre gånger så många än de 3.5miljoner i världen som dött av religionen "Corona" som byggts på en blind sekt-tro med verktyg som ej fungerandes PCR-tester och dogmatisk pseudovetenskap och dessa siffror för dödsfallen av "vaccinet" genterapin ökar snabbt varje sekund.

Det är idag i hela världen officiellt många flera som dött av de som tagit ormens gift än den falska statistiken av världens största religion "Corona" som bygger på sin teologi av ett syntetiskt specifikt flygandes ej levandes Ribonukleinsyra som aldrig funnits förutom genom och i "vaccinerna" som nu distribueras in i individernas kropp då individen självilligt valt att införa detta gift i dem och som nu andligt är initierade till satan då de valde tillgång till världen före sin skapare, mao skapelsen före skaparen.

"Sluta att älska denna onda värld och allt den erbjuder er. Om ni älskar den visar det att Guds kärlek inte behärskar era liv. Allt vad världen har av självförverkligande, habegär och statussymboler kommer nämligen inte från Gud. Det kommer från den onda värld som ska försvinna tillsammans med allt som tillhör den. Men den som fortsätter att göra Guds vilja ska leva i evighet." - 1 Johannesbrevet 2:15-17

"Covid-19" existerar inte.
I alla fall inte i den formen som presenterats för dig i denna scam-demi. Det ENDA stället detta artificiella animaliska RNA-protein patenterat med namnet "covid-19" finns är ingen annanstans än just i vaccinet och det kan inte "smitta" någon på något sätt, det kan bara skapa en genetisk oreda som kommer generar autoimmuna sjukdomar då ditt virus din kropp tar fram gör allt för att driva ut dessa genetiska inkräktare med adjuvanter av gift för din kropp. Anledningen detta gen-vaccin tillfälligt "stoppas" detta är för att klä in det i en trovärdighet att din säkerhet och hälsa är i fokus och primärt. Inget kan vara längre från sanningen. Det finns inga "bi-verkningar", det finns bara verkningar av denna falska frälsare av mänskligheten vaccinet glorifieras till, som ironiskt nog är ett serum av gift människan skriker efter att få. Det ges halvsanningar för kontroll av båda sidorna av spelplanen. Att vissa inte klarar gifterna från adjuvanten av gen-vaccinet och dör direkt istället för en senare gradvis död relaterad till detta är inte fokus på. Allt är fokus på illusionen du har genom ditt ickeval av ljummenhet förtrollats och snärjats med.

Då ett virus(RNA-protein) bara är en enzym i din kropp sekvenserat med ditt identiska RNA så är det ENDA sättet som man kan få ett specifikt specifikt genetiskt material, ett ej levandes RNA-protein(virus) som Ebola, HIV, H5N1, H1N1 och liknande är genom vaccinerna eller den nya världens vaccin som dessa gen-terapi av syntetiskt manipulerat genetiskt material. Då majoriteten av dessa är alltid lokala och dessa falska epidemier har genererats genom vaccinationer av dessa syntetiska virus, primärt i Afrika då i andlig toppstyrd dirigens vänja massan vid dessa lögner av sjukdoms epidemier som sedan skall användas över hela världen, som vi ser nu.

Det finns inget i människans över 320.000 olika stammar av virus som är "covid-19" då detta specifika RNA-protein existerar bara i vaccinet. Då ett virus är bara enzymer din kropp tar fram vid utrensningar genom dina slemhinnor, svettningar hosta osv. De är lika mycket smittsamma och levande som proteinet i din stek eller som ditt eget DNA då virus är som sagt bara din kropps eget immunförsvar och därför kan du ha RNA-spår av det just nu i din kropp som är det enda dessa ej fungerandes PCR-test kan hitta, då dessa test kan bara se om du har spår av dessa i din kropp, synonymt som att försöka hitta en gärningsman med den enda ledtråden som du har är att han var "klädd i en jacka". Du kan ha haft en utrensning/"influensa" eller sjukdomar som din kropp tagit fram RNA-protein för och då hittar detta test dessa spår då det genetiska materialet fördubblas upp till en biljard med dess över 35cyclar testet körs i.

Den pseudovetenskapliga och massmedialt focerandes Louis Pasteurs version av virus är en teori och aldrig bevisad däremot dissekerad av mikrobiologen Antoine Bechamp.
"Covid-19" (Certificate Of Vaccination IDentification 2019) är en fars, en andligt dirigerad illusion som byggs på en egoistisk rädsla som individen prövas igenom och där denna lögn falskt legitimeras genom människans alla möjliga sjukdoms-symptom som den kan ha mellan himmelen och jord, inklusive paradoxalt inga symptom alls som gör alla de som följer denna religion och sin rädsla rädda för varandra och behandlar sin nästa som en potentiell fara och mördare. Egoistisk rädsla för en egoistisk vilja att tivolit skall öppnas igen vilket inte kommer att ske, de som tar märket/gift-gen-vaccinet kommer få en exklusiv men limiterad tillgång till tivolit den gnostiska frukten, allt till priset av sin hälsa och ett säljande av sig till bestens system som leder till evig död.

Det är så machiavelliskt intelligent utspelad "gaslightning" då DET ÄR NU genom vaccinet "covid-19" startar på riktigt då det patenterade "covid-19" distribueras den vägen. Ormen; det sataniskt andligt dirigerade WHO har garderat denna kommande riktiga syntetiska plan-demi med att vaccin inte kommer att kunna hjälpa mot "covid-19" och inte heller hjälpa dig att bli "smittad" så på det sättet fungerar den halv-sanningen då ingen har någons sagt att denna plan-demi ska sluta. Bill "Windows" "Gates"(fönstret/porten) under "Bill and Melinda Gates Foundation" som är i toppstyret för denna andligt dirigerade lögn och nya världens relgion har själv sagt att detta ska pågå "föralltid" mao den sista tillfälliga tiden som är kvar. Satan har vädsligt belönat dessa tragiska liv då de sålt sig tidigt till världen för rikedom och makt för deras machiavelliska hämnd och kontroll begär då generellt pga kraftiga barndomstrauman och identitetsökande där deras ego bli sin egen mästare före sin skapare i deras underkastelse till världen i en teosofisk satanism, utan svarta saturnus kåpor.
Satan regerar med halvsanningar och de säger sanningen i det öppna för alla att se, då det är en smitta och de de som smittats genom att de tagit vaccinet. De som tagit vaccinet är nu smittade med just den genmanipulerade patentet av deras "covid-19" som nu propagerats i 15månader.

Virus i sig självt kan inte smitta någon med någonting då de är ditt eget immunförsvar och bara en konsekvent kosmetisk reaktion i din kropp som den vid behov producerar genom dina celler för att rensa ut dött genetiskt material eller kemisk toxicitet i din kropp.

Därav dessa reaktioner på din kropp när de inför flera gifter genom dessa gen-terapivacciner där en av naturens mest giftiga adjuvant används samt skvalen och hydroklorid som attackerar, provocerar och väcker ditt immunförsvar att driva ut dessa gifter och dött genetiskt material från dessa syntetiskt skapade RNA-protein från sjuka djur för att kunna rädda dig. Ett vaccin är per definition bara ett gift som ska trigga ditt immunförsvar på gränsfall till kollaps och död. Därav de oerhört många dödsfall som skett nu i samband med dessa gen&gift-vacciner.

Folk som tar vaccinet kommer att få en utbrott av virus i deras kropp vilket kommer att öka statistiken för denna andligt dirigerade scam-demi. Vaccinet kommer att döda många människor i just viruskollaps som deras kropp tar fram för att försöka driva ut dessa gifter som sätter sig permanent i mottagaren. Jag har försökt förmedla och varna människor andligen för detta val av vaccin oavsett om de genom ditt arbete "kräver" det av dig, ingen kan kräva något som detta av dig och det skall vara över din döda kropp. Arbete är tillfälligt, ditt val är till motsats evigt men det finns förlåtelse.

G-d ger alla en möjlighet att rättvist stå emot ondskan och skyddar dig kring det valet om du väljer rätt sida. När du underlagt dig dessa makter för en egoistisk vilja som du prövas igenom så är du i deras våld och makt och underlagt till dom och går emot din egen skapare. Du tog vaccinet för du vill att allt ska tillbaka till det som var istället skulle du ha gått emot den uppenbara lögnen då G-d visar allt i denna lögn så enkelt att ett barn skall kunna förstå det, så du inte sedan skall kunna säga att du visste inte bättre. Du lät dig ta ett gift som en väg till egoistisk motiverad och falsk illusion av frihet precis som Eva med frukten då det är exakt så vi prövas med satan som verktyget i allas vår Faders mästerplan som regeras genom människans enda räddare. Råttgift består av 99% socker för lockelsen, 1% är gift tillräckligt för att döda den. Det är exakt så du prövas här, men förlåtelsen finns om du söker den genom ej kyrkendomens falska "messias"(antikrist) utan den Bibliska ej treeniga enda och sanna Messias.

De som säljer sig för märket kommer få leva med de fysiska och andliga konsekvenerna för hela sin livstid. Detta är ett genterapi av ditt RNA som är dina byggstenar för ditt DNA och inte bara längre den klassiska giftdosen av skvalen och hydroklorid. Detta är nu allvar.

Anledningen de säger; även fast du tagit "vaccinet" ändå kommer kunna bli "smittad" av ett RNA som inte kan smitta och att du ändå kommer få bära den symboliska slavmasken som skadar dig och andra är för att statistiken för pandemin måste växa då det handlar om i denna sista tid andlig/fysisk människokontroll, ej viruskontroll. Detta är upp till dig som man att rusta för då detta bara är början och du måste vara en man och göra rätt andligt val, då du annars är med de blinda som leder de blinda.
Om du nu har tagit vaccinet har du lagt dig i kampen redan innan den ens börjat. Detta är som sagt bara början på det som skall komma och det finns bara en räddning och det är inte denna värld som inspireras genom satan och vilseleder människan till att följa världen och dess lögn den representerar och belönar den som tjänar lögnen med frukten, människans synd för den köttsliga och andliga lockelsen.

Den som är oroad över denna förmedling av sanning bör istället vara orolig för sitt val och konsekvenserna med att de motiverar ett gift för sin nästa och familj och följer en religion med dess patologiska sektbeteenden och riter som generar paranoididet och rädsla, då de blinda leder de blinda och det finns generellt i denna ljumna värld inte längre män som med en faderskärlek fruktar den enda sanna G-den och sin skapare.

Religionen och sekten Corona från den religiösa tron på ett dött men samtidigt levandes omnipotent väsen med övernaturliga egenskaper. Corona i satanisk esoterism betyder "Black Sun" som är den sataniskt ockulta ekumeniska och esoteriska föreningen mellan den 6000år gamla sol och måndyrkan.  Andemeningen av "Corona" är "Black Sun" - "Father Time" - "Saturnus" - Sa(n)tan" - śāṭān


Det enda stället detta patenterade "covid-19" Certificate Of Vaccination IDentification är just i vaccinet då de bra kan patentera djurs RNA--protein. Det är nu år 2021 som denna scam-demi drar igång på riktigt då genom dessa vaccin-doser så införs detta från och med nu nu existerandes "covid-19" då det är bara ett patent på ett sjukt RNA från djur som används i en blandning av etylkvicksilver, skvalen och hydroklorid för att trigga ditt eget virus i din kropp som försvarar dessa inkräktare av gift varav därför du får influensasymptom när du tar dessa 2doser från ormens två gifttänder.

 Dess utövare av denna religion är en kollektiv tro på ett "osynligt" övernaturligt dött/levandes väsen som inget annat i vår värdsliga natur kan replika som individen måste utföra praktiska repetitionsbaserade ritualer som att hålla avstånd och tvätta händerna med giftig kemikalie för att hålla borta som ex så är det just en tro då allt detta är ren pseudovetenskap cementerat genom akademi, massmedia och populärkultur. 

Ett virus är inte levande utan är bara ett genetiskt material och din egen kropps enzymer konstruerad i cellkärnan genom protein och kodat med ditt RNA där de sedan förs ut ur cellen i ditt blodomlopp.

Denna darwinistiskt evolutionära germteori härstammar ifrån Louis Pasteur (varav namnet för processen som förstör mjölk "pastörisering") vars teori som vetenskapsmannen och mikrobiologen Antoine Béchamp totalt dissekerade.

Det enda religionen "Corona" kan smitta dig med är lögnen grundat på i bästa fall "halvsanningar" som att ex. ja influensa finns och respiratoriska allvarliga konsekvenser kring respiratorisk influensa för de 70år och uppåt, dessa komplikationer händer årligen och är inget nytt för år 2020 och framåt. En miljard av världens befolkning har dessa utrensningar varje år där ca 0.2 procent dör varav 90% av den procenten är 70år och uppåt. Influensa är bara din kropps egen avgiftning där allt drivs ut genom svett, slemmhinnor och hostningar osv.

Enda anledningen du ser "mera fall" nu är då mekanismen PCR-testen som tar fram denna felaktiga statistik och som bara mäter rester av ett RNA-protein som många har aktivt utan att veta om det och dess mindre testa sig för det. Innan år 2020 masstestades inte befolkningen med detta PCR-test, hade man mot förmodan däremot år 2019 masstestat befolkningen på samma sätt som år 2020 till nu så hade resultaten varit detsamma och man hade kunna kallat det vilket namn man velat då människan generellt har aktivt eller rester av dessa RNA-protein i sin kropp, allt är bara hur djupt i dessa rester man väljer att gräva genom dessa ej binära amplifieringstester.

Definitionen av vaccin är "smuts" och "gift" - vars syfte är att förorena blodet för att framkalla sjukdom och det enda sättet du kan få i dig ett animaliskt "virus" som oxe, ko, svin, fågel, fladdermus; DNA/RNA-protein är genom vacciner där de syntetiskt framställt och införs direkt in i din vävnad och blodomlopp som tas upp av dina celler.

Dessa virus som tagits fram från de sjuka djurens eget immunförsvar och sedan klyvts och förenats med andra RNA-protein i en cocktails av hydroklorid, skvalen kommer att skapa en irreparabel genetisk oreda som genom vaccinets adjuvant triggar en reaktion att framkalla virus i din kropp då dessa två då kommer muteras, denna universala massvaccination som nu sker är med andra det största genetiska experimentet som gjorts någonsin på världens människor. Fråga er själva varför deras version av deras religiösa version av vad ett virus är just från djur bara funnits sedan 50år tillbaka.

Det som du genom kognitiv repetitionsprocess känner till som"Covid-19" existerar inte då det inte är ett specifikt virus utan det vi ser alla dess 100tals olika symptom ifrån olika delar av människans alla 320.000olika virusstammar som folk har årligen symptom av, inklusive respiratoriska som bara är trendigt nu att belysa. Virus är ej levandes enzymer som din kropp tar fram som en sista åtgärd att driva ut rester av genetiskt material och gifter från din kropp och ibland klarar inte kroppen det p.g.a. ålder och bakomliggande befästa sjukdomar och det blir då en kollaps där kroppen till inte klarar att genom dess sista åtgärd av sitt eget enzym/virus driva ut dessa. Viruset är bara en kosmetisk effekt av en bakomliggande konflikt och kommer i samband med sjukdom och är inte grunden av sjukdom lika mycket som en brandman är ansvarig för en brand.

Alla människor skapar virus genom sina celler som är rent personliga med dess RNA/DNA och som inte kan replikeras på något sätt eller fungera i en annan människas kropp, med andra ord hela "contagion"(smitto propagandan) är en myt och forcerad lögn genom Pasteur;s teori av mikroorganismer som idag fortfarande bara är en teori och aldrig bevisad. Denna teori befästs som sagt genom bl.a. medium som , skola, media och populärkultur.

Virus "föds" i din cell när din kropp är i behov av dom. Det är din kropps sista utväg att rensa ut skadat genetiskt material och kemikalier som inte hör hemma där och som ex. bakterierna inte kan driva ut då de förgiftas. Eftersom att virus inte är en levande organism och är så död som någonting kan vara så är just virus bara vektorerna för att genom dina rinnandes slemhinnor, febersvettningar, hostande osv driva ut dessa gifter. I motsats till vad bakterier, patogener, parasiter, lysosomer, exosomer och fagocyter kan då de är tillskillnad från virus levande och riskerar förgiftas. Du får feber med svettningar, och rinnande slemhinnor bara för det är vägen dessa kemikalier genom virusen som isolerar dom drivs ut. Därför får du reaktioner av immunförsvaret när du tar vaccin då adjuvanterna och gifterna i dem är de som triggar igång ditt utrensningsystem där din kropp då tar fram virus.

Alla dessa ovan nämnda är ditt eget immunförsvar som dagligen rensar din kropp med hjälp av dina egna celler. Vad gäller virus i lungorna de respiratoriska förgiftning i lungvävnader p.g.a. ex inandning av gifter, rökning osv skapar din kropp respiratoriska virus som då ger allvarligare symptom och klarar inte dina virus att driva ut dem så kommer lungorna till slut bli så dominerade av din kropps virus effekter där effekterna till slut dödar dig eller du sätts i en respirator med en 20% chans överlevnad då de trycker sönder kärlen i dina lungor och orsakar blödningar där 90% av dessa som hamnar i dessa är över 70år då deras kropp inte klarar utrensningen av deras eget virus. Dödsstatistiken är också högre då man felaktigt suttit människor människor i dessa maskiner.

Ett virus i en cell skapas genom att viralt protein införs i nukleus(cellens kärna) som sedan då blir ett specifikt virus och som kodat specifikt med ditt eget RNA/DNA som ingen annan människa kan ta in i sin kropp eller mao bli "smittad" med. Då för det första så är virus inte skadligt utan det är ett resultat ev en skada/förgiftning där virus då i detta tillfälle produceras av din kropp som en sista åtgärd att rena denna förgiftning och läka vävnaden, det är din egen kropps självförsvar och agenter mot externa gifter och för det andra så skulle du i praktiken aldrig kunna föra över det viruset och skada/"smitta" någon annan då det är synkroniserat med ditt eget personliga RNA som är speciellt anpassat för din kropp. Din kropp kan ta fram över 320.000 olika virus agenter för olika ändamål, ingen är densamma. Ett kan vara respiratoriskt, ett kan vara lever som ex det som de kallar "hepatit". Fråga dig själv om dessa virus nu vore så smittsamma, varför smittar då inte ett hepatit virus i levern andra organ i kroppen utan bara håller sig lokalt i just levern som är kroppens blodcentral för rening. Med den logiken borde viruset som transporteras genom blodet smitta alla organ ex lungor, njurar, hjärta osv.

Dessa PCR-tester som görs kan inte isolera ett virus, då inget kan laboratoriemässigt isolera och återskapa ett virus i dess biologiskt naturliga omgivning den har i aktivt i våra kroppar vid själva tillfället när vår kropp tar fram dessa och den specifika stammen av viruset är aktiv. På grund utav att du inte kan isolera ett virus så kan du inte veta vilket sträng av virus det är när de kör med dessa PCR-tester. Därav alla 100tals olika symptom som skiljer individ från individ då det är varje dag hundratusen olika virus aktiva från person till person men när ett test summerar alla dessa till just "covid-19" så är det helt plötsligt en lögn som symptomen ej är.

Dessa tester fungerar i ett fiktiv plan-demi som denna då detta hot bara behöver RNA för att bygga statistik och därmed kalla varje av PCR-testerna hittat RNA för "covid-19". Därför den totala imbecilla argumenten att du inte behöver ha symptom för att ha "covid-19". Det är för att testerna kan bara hitta spår av RNA sen använder de en avgränsningsmetod där de förstorar resterna från ett virus upp till en miljard, till och med en biljard för att då kunna få en generell gräns för att bestämma om det ska vara positivt eller negativt. Testet är en förutbestämd gräns av gissningslek då testet inte är ett binärt test som ett preventivtest då den inte kan ge ett konkret positivt eller negativt.

Om du i hjärtat söker sanningen och ditt syfte här så ger vår skapare dig den mot förmodan du inte redan valt lögnen. Med all ovan insikt så kommer du som vill ta dig ut från lögnen kunna förstå den elaborerade lögnen för din egen prövning där dess ritualer av avstånd du utför mot din nästa är likväl en lögn. att detta bara en kollektivt accepterad religion av blind tro som forceras med den etablerade dogmatiska vetenskap-ismen, ej vetenskap på ett väsen INGET i naturen av just denna tillfälliga värld kan replikera. Vetenskap-ismen är bara är en gren av satanismen som håller människan i mörker då det är ett krig mot sanningen som allas vår Fader och skapare har gett människan. En individ som inte följer G-d och vill omvändas och räddas är själv den som är ansvarig för all eventuell ondska och sjukdomar den erfar då den valde att vara rebell mot sin skapare precis som ett barn som generellt gör rebellisk akt mot sina föräldrar och då hamnar utanför deras kontroll och med sina felval förgiftar sitt hjärta och kropp.

Er fria vilja som du av din skapare getts är vad som tar beslutet om du tar in alla dessa ord eller om du i motsats som en rebell mot sanningen följer världen du genom lögnerna prövas igenom.

Så låt oss bryta ner den. Den religiösa tron på Corona med dess hypade dödsstatistik på 13.000 fall som mäts med en ej fungerande diagnostisering och kan inte isolera genetiskt material (vilket Kary Mullis nobelpristagaren och uppfinnaren av den själv intygar att den inte gjorde som dog lämpligt innan event 201) utan det är en amplifierings-teknik och gissningslek av resultatet med andra ord en religiös tro som visar en i majoritet falskt positiv och är inte ett test som fungerar att mäta något specifikt. med då det inte är ett binärt test som ett graviditetstest.

Men låt oss gå in i denna ej vetenskapliga religiösa och konspiratoriska tro och för enkelhetens skull säga att detta ej binära PCR-test verkligen fungerade att mäta och isolera ett RNA-protein(virus) med och att statistiken på 13.000 döda mellan mars 2020 och mars 2021 av denna diagnos de propagerar och att den stämmer rent diagnostiskt.

Sverige har idag ca 10miljoner invånare vilket ger dina 13.000dödsfall i Sverige en procent på 0,0013%. Av dessa 0.0013% som dog förra året i Sverige är 90% av den siffran över 70år. Vilket ger dig en dödsiffra av 0,00013% på de mellan 0-70år.
De som hittills dött med dessa felaktiga diagnoser mellan 0-60års ålder är 424st personer.


Det är ca 0,0005% att hamna i dödsstatistiken av religionen Corona. Vilket ger dig ett ratio på 1:200000. Det är med andra ord med största sannolikhet större chans för dig att dö av de ej kända eftereffekterna av gen-terapin(mrna-vaccinet).

Samt är det då för dig i medelåldern ungefär 1-2gånger större chans att dö i en bilolycka där ca 2-300st dör varje år i. Och för en mellan 0-20 år är det lika stor sannolikhet att bli träffad av blixten som att dö av denna religiösa tro på ett omnipotent ej levandes superväsen som inte är mer levande än ditt eget DNA.

Hade PCR-testerna verkligen fungerat att mäta binärt med så hade statistiken inte varit högre än den årliga säsongsinfluensan. Hade man även inte masstestat befolkningen som aldrig tidigare före 2020 gjorts under säsongsinfluensan så hade statistiken av de falska positiv inte heller varit hög. Ju fler man testar med ett ej fungerande test som visar falskt positiv, desto högre statistik.

Lite mera saker som hypar upp statistiken genom dessa ej fungerande tester.

Från Aftonbladet:
"Enligt Folkhälsomyndigheten hade 9 309 svenskar dött med covid-19 fram till och med den 31 december 2020. Men riktigt så enkelt är det inte. I Folkhälsomyndighetens statistik, som uppdateras tisdag–fredag, hamnar alla som haft en covid-diagnos och avlidit upp till 30 dagar efter diagnostillfället. I detta register kan alltså dödsfall av personer med konstaterad covid-19, men som blivit överkörda av en buss, komma att registreras. Men även i de fall en person avlidit på sjukhus eller på ett äldreboende kan det vara svårt att sia om i vilka fall viruset varit direkt dödande, och i vilka fall sjukdomen endast varit en bidragande orsak. Antalet möjliga felkällor är många."

Corona existerar bara som en religion för de som religiöst och konspiratoriskt tror på den och dess teologi med riter och att ett ej levandes RNA-protein kan smitta någon med något. Däremot existerar den alltid årliga influensan generellt över en 1miljard människor utvecklar per år. Detta har inte ändrats bara för att de namngett en ny teologi och
världsreligion med massutövandes religiösa riter.

1. Den alltid pågående influensan dödar flera tusen svenskar årligen (90% över 70år) och där många av dom hamnar i respiratorer så den måste du räkna in i ekvationen.

2. PCR-tester som används för att mäta RNA-protein med fungerar inte att isolera något specifikt utan den kan bara hitta en aktivitet i din kropp av virus och din kropp kan skapa över 320.000 olika varianter och dessa tester ger bara en överskådlighet av ditt genetiska material mao den kan inte isolera något specifikt "virus" oavsett då det bara är en amplifieringsteknik.

3. Du måste även räkna in att du kan dö av andra skäl men ändå hamna i statistiken av deras religion Corona då enligt 28dagars "omständigheten" där människor exemplevis dött i trafiken eller på ålderdomshem av andra skäl men då de fått en felaktig diagnos genom dessa ej fungerande tester så stämplar överläkaren religionen Corona på dödsattesten.

4. De masstestar befolkningen vilket i samband med det också ger högre statistik med testets falskt positiv och alla som har den altid pågåendes influensan/utrensning. Då den alltid pågående influensan ger ett positivt svar genom PCR-testerna som de då sätter som "Corona" samt att deras tro på en "smitta" underbyggs genom att flera idag testas som aldrig före år 2020 skulle ha testats för den årliga influensan och får då ett positivt svar som då hypar upp "smitto" statistiken.

5. Se nedan bildbevis från mig för hur de även har manipulerat dödstatistiken för dec 2020. (Om man mot förmodan inte vill tro att det dog ca 8500 människor i sverige på ca två veckor)

När du adderar alla de ovan så kan du själv räkna ut att statistiken(teologin) av religionen Corona är ej vetenskaplig och är en religion av blind tro.

1

"Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten." - 2 Thessalonikerbrevet 2:9-12

KONTAKTFORMULÄR